Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia FB

Blog

Festyn Malucha gr 2 i 3

4.06 o godz. 15.00 w ogrodzie przedszkolnym odbędzie się...

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą w drugim semestrze

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę...

Wakacje-informacje

DRODZY RODZICE !!! WAKACJE!!!🏖 PRZYPOMINAMY, że zgodnie z...

Majówka 2019

Drodzy Rodzice, Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową o...

„Zabawowe środy” dla dzieci nowoprzyjętych na rok 2019/2020

Zapraszamy na kolejne spotkania w maju w godzinach 15.00-...

Zebranie Rady Rodziców

Dnia 03.04.2019 (środa) o godz. 16.00 odbędzie się...