Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia FB

Grupa V

mgr Paulina Gołębiewska

„Pracując jako nauczyciel wychowania przedszkolnego opieram się na pewnym założeniu, według którego należy pozwolić dziecku w wieku przedszkolnym być sobą, czyli poznawać rzeczywistość poprzez zabawę. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, dlatego zawsze staram się stwarzać przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Ważne jest dla mnie to aby każde dziecko polubiło przedszkole, aby umiało funkcjonować w grupie rówieśniczej i dobrze się w niej czuło. Podążając za dzieckiem, staram się aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla niego ciekawą przygodą, a dla mnie nowym wyzwaniem.”

mgr Danuta Łoś

„Nauczyciel jest jak aktor – codziennie staje przed najbardziej wymagającą publicznością – naucza, wzrusza, inspiruje. Uczenie jest sztuką, która w młodych umysłach rozpala chęć zdobywania wiedzy, a w sercach radość ze stawania się coraz mądrzejszym i lepszym człowiekiem”.

„Jestem twórcza, kreatywna, otwarta na nowe pomysły. Stosuję różnorodne formy i metody pracy. Dbam o wszechstronny rozwój i zainteresowania wychowanków. Staram się zapewnić każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i akceptację. Dużą satysfakcję daje mi praca z dziećmi, które nieustannie mnie zaskakują swoją energią , pomysłami i zaangażowaniem. Dzięki nim czerpię siłę i inspirację do dalszego twórczego działania. Jako logopeda dbam o prawidłowy rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym stosując „ Zabawy logopedyczne na wesoło „. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności.”

W grupie dzieci 6-letnich pragniemy poszerzać dotychczasowe wiadomości dzieci, rozwijać ich zainteresowania i umiejętności oraz samodzielność podczas radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Zwrócimy szczególną uwagę na doskonalenie sprawności manualnych, grafomotorycznych, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, poprawność językową, a także na doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Wykorzystamy różnorodne formy i metody pracy wspierające wszechstronny rozwój dzieci. Będziemy zwracały także szczególną uwagę na przestrzeganie ustalonych norm i zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz uczyły zgodnego współdziałania podczas różnego rodzaju zabaw. Pragniemy bowiem jak najlepiej przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole.