Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia FB

O nas

To właśnie my opiekujemy się Państwa pociechami...

Dyrektorem placówki od samego początku jej istnienia jest mgr Magdalena Redlińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, specjalista ds. zarządzania oświatą, mgr filologii polskiej.
Przedszkole zatrudnia przede wszystkim nauczycieli wychowania przedszkolnego, w tym dyplomowanych, mianowanych, pozostali posiadają stopień nauczyciela kontraktowego. Większość z nich posiada również więcej niż jedną specjalizację lub kierunek.

mgr Magdalena Bernaciak – nauczyciel wychowania przedszkolnego z wychowaniem muzycznym,
mgr Anna Darmofalska – neurologopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wychowaniem muzycznym, terapeuta behawioralny III stopnia,
mgr Daria Denys – Brzezińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny III stopnia, specjalista wwr
mgr Paulina Gołebiewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
mgr Sławomir Harczenko – nauczyciel wychowania przeszkolnego, oligofrenopedagog, prowadzi zajęcia wspierające rozwój psycho – emocjonalny,
mgr Aleksandra Kluzik-Gaudyn – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopeda
mgr Marta Lewandowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną
mgr Danuta Łoś – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda,
mgr Katarzyna Maciejewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
mgr Alina Mioduszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog ogólny,
Karolina Pezala – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Małgorzata Rączkowiak – nauczyciel wychowania przedszkolnego (licencjat) w trakcie studiów magisterskich uzupełniających
mgr Anna Stefanko-Skałecka –  nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz wychowania fizycznego o specjalności gimnastyka korekcyjno-kompensjacyjna, zarządzanie w sporcie i rekreacji
mgr Violetta Skora – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny
mgr Monika Sokolińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną, logopeda
mgr Joanna Stankiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, studium informatyki
mgr Ewa Witosławska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczanie języka angielskiego
mgr Edyta Palka – psycholog
mgr Agnieszka Figiel-Sekulska – koordynator do spraw terapii, oligofrenopedagog, pedagog ogólny- resocjalizacja, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, kynoterapeuta- kurs zawodowy, hipoterapeuta- kurs zawodowy, instruktor rekreacji ruchowej- jazda konna.
mgr Hanna Wójt – pomoc nauczyciela, prowadzi warsztaty plastyczne,
Magdalena Osieczek – pomoc nauczyciela
Natalia Żekiecka – pomoc nauczyciela

Stali współpracownicy:
mgr Elżbieta Januszyk – kynoterapeuta,
mgr Ewa Pawłowska – instruktor tańca,
mgr Sebastian Czychewicz – zajęcia rytmiczno – umuzykalniające, nauka gry na instrumencie
mgr Mariusz Stoppel – instruktor gry w szachy,
mgr Jan Jankowski – instruktor zajęć Bushido,
mgr Maciej Łukowski – rehabilitant
mgr Marta Karpińska -rehabilitant

Partnerzy:
Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna SENSO
Akademia Małych Rąk

Pracę nauczycieli wspomagają:
Elżbieta Reszela, Dorota Gołodok, mgr Ilona Bednarczyk, Gabriela Rochowiak, Violetta Koźlinka, Karolina Złotowicz, Hanna Plich

W kuchni gotują:
Anna Łydka – szefowa kuchni, Mariusz Sarnowski – kucharz; Teresa Peplińska – pomoc,

O sprawną pracę sekretariatu dba: mgr Justyna Kawałkowska – specjalista ds. finansowo-kadrowych

O stan techniczny budynku, ogrodu i zabawek dba: Jerzy Kruszyński