Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia FB

Pakiety

Państwo decydujecie jak spędza czas Wasz maluszek...

Pakiet podstawowy (w cenie czesnego):

zajęcia rytmiczno - umuzykalniające

Zajęcia muzyczno rytmiczne w grupach młodszych prowadzone są dwa razy w tygodniu. Podstawowym celem tych zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej i zainteresowań muzycznych oraz obcowanie dzieci z muzyką wykonywaną na żywo. W trakcie zajęć z rytmiki dzieci nabywają równocześnie umiejętności m.in. słuchowego rozpoznawania barw instrumentów, tonalności muzycznych, rozwijają koordynację ruchową. Poznają także podstawowe pojęcia muzyczne, zwiększają zakres znajomości piosenek z repertuaru dziecięcego. Dominującą formą rozwijania zdolności i umiejętności jest zabawa, choć dzieci wdrażane są również do skupiania się i koncentrowania uwagi na ćwiczeniach. W trakcie zajęć wykorzystywane są także elementy umuzykalniana wg teorii uczenia się muzyki E.E.Gordona.

gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia prowadzone są dla dzieci 4,5,6 – letnich w celu poprawy ogólnej sprawności fizycznej, dbanie o prawidłową postawę, kształtowanie cech motorycznych takich jak: zwinność, szybkość, koordynacja ruchowa. Ćwiczenia prowadzone są przy muzyce i z przyborem nietypowym.

diagnoza logopedyczna

W naszym przedszkolu we wrześniu każdego rok prowadzona jest darmowa diagnoza logopedyczna dla wszystkich dzieci.

edukacja teatralna i muzyczna

W naszym przedszkolu organizowane są dla dzieci „imprezy okolicznościowe”, teatrzyki oraz koncerty, które realizowane są w ramach środków własnych przedszkola (bez ukrytych

kosztów).

edukacja europejska

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach dzieci 6-letnich. Celem tych spotkań jest rozbudzenie zainteresowań tematyką Unii Europejskiej i państw, które są jej członkami. Dzieci odbywając swoistą „podróż” po krajach europejskich poznają ich położenie geograficzne, symbole narodowe, elementy historii, najcenniejsze zabytki, sławne postaci, przysmaki kulinarne, tańce narodowe, legendy i inne charakterystyczne elementy kulturowe.

zajęcia terapeutyczne dla dzieci 'o innych potrzebach edukacyjnych'

zajęcia wspierające rozwój psycho - emocjonalny

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

 • daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem
 • wyzwala swobodę zachowań i naturalność
 • daje okazję do rozładowania energii
 • jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich doświadczeń
 • daje radość
 • wyzwala zaangażowanie
 • daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb
 • daje pewność siebie
 • daje możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień
 • daje radość działania w grupie
 • przyjemność dawania innym radości
 • daje okazje do wspomnień, przypomnienia sobie zdarzeń z dzieciństwa
 • daje okazję do bliskiego kontaktu fizycznego bez uruchamiania sfery seksualnej
 • daje poczucie harmonii z innymi
 • daje poczucie bezpieczeństwa
 • daje poczucie partnerstwa
 • możliwość odczuwania przyjemnych doznań płynących z własnego ciała
 • nie jest ograniczona wiekiem uczestników.

konsultacje indywidualne z psychologiem dziecięcym

zabawy z językiem angielskim

Otaczająca rzeczywistość coraz częściej uzmysławia nam jak istotne jest posługiwanie się językiem obcym. Doskonałe możliwości, ku temu, aby rozwijać swoje kompetencje językowe, mają właśnie dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki temu, że ich umysł jest chłonny jak gąbka, doskonale przyswajają nowe treści, robiąc to również mimowolnie. Jedną z podstawowych zasad w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jest wykorzystywanie wszystkich zmysłów, a także wyzwalanie aktywności ruchowej dziecka, co pozwala na wytworzenie atmosfery zabawa i ułatwia przyswajanie nowych treści. Podczas naszych zajęć wykorzystujemy różnorodne formy nauki języka obcego: piosenki, gry planszowe, zabawy dydaktyczne, zabawy oparte na aktywności ruchowej, karty obrazkowe, plakaty, elementy z najbliższego otoczenia wykorzystane w nieznanej dotąd roli, zabawy kołowe. Dzięki zabawowej formie prowadzenia naszych zajęć, dziecko nie odczuwa nudy, a dynamika prowadzonych ćwiczeń sprawia, iż czas upływa bardzo szybko, czasami nawet za szybko.

zajęcia wspierające rozwój umiejętności niezbędnych w procesie uczenia się

ZUMBA

Przedszkole zapewnia tzw. „wyprawkę plastyczną”.

Pakiet dodatkowy (do decyzji rodzica):

W zależności od zainteresowania oraz zebrania odpowiedniej liczby chętnych dzieci przedszkole proponuje pakiet zajęć dodatkowych.

język angielski, dla dzieci 6-cio letnich – wersja poszerzona

Coraz więcej rodziców chce aby ich pociechy zaczynały naukę obcego języka jak najwcześniej. Jest to spowodowane coraz większą popularnością języków obcych, ich rosnącą przydatnością w życiu codziennym i w pracy zawodowej. Dziecięcy umysł jest bardzo chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych słówek w języku angielskim. W pierwszych latach życia dzieci są niezwykle otwarte na otaczający je świat. Do 6 roku życia przyswajają wiedzę naturalnie i mimowolnie poprzez naśladownictwo i powtarzanie.

Dzieci potrzebują nauki multisensorycznej, dlatego podczas zajęć wykorzystujemy:

 • ciekawe rekwizyty, dobrane do tematyki poszczególnych zajęć;
 • mini-historyjki po angielsku;
 • kolorowe plansze z zabawnymi ilustracjami;
 • kolorowe obrazki;
 • plakaty;
 • kolorowanki;
 • muzykę;
 • piosenki i rymowanki;
 • gry tematyczno-językowe;
 • tradycyjne zabawy z angielskiego kręgu kulturowego a także polskie zabawy przetłumaczone na język angielski;
 • gry planszowe;
 • puzzle, układanki, gry typu memory;

Dzięki przeróżnym zabawom, całemu bogactwu pomocy dydaktycznych, zabawkom oraz miłej atmosferze, na zajęciach z języka angielskiego w naszym przedszkolu, stworzone jest niemal naturalne środowisko, podobne do tego w jakim dziecko poznaje swój język ojczysty. Na każdych zajęciach wspólnie wybieramy się w podróż po świecie języka angielskiego…

szachy

Zalety królewskiej gry:

Spróbujmy określić, w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka:

 1. Rozwój zainteresowań – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną, harmonijnącałość.
 2. Aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie.Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów.Cała szachownica zostaje ukształtowana w przestrzenno-czasową postać, czyli wzorzec. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji.
 4. Myślenie logiczno-wyobrażeniowe – ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych. Najmocniejszą stronąwiększości ludzi zdaje się być wyobraźnia wzrokowa i ten właśnie rodzaj myślenia najpełniej rozwija gra szachowa.
 5. Rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia.
 6. Konsekwencja i wytrwałość w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określonyproblem i czynią to aż do skutku. Ich rówieśnicy natomiast, bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.
 7. Aspekty wychowawcze – można je rozpatrywać w kategoriach kary i nagrody. Czymże innym jak karą jest przegrana? W dodatku wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu. Tosamo można powiedzieć o nagrodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo, odniesione siłą własnego umysłu.

taniec

Oferta zajęć tanecznych dla PRZEDSZKOLI

program „Taneczny START”

TANIEC NOWOCZESNY

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Nauczanie tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii.

Dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują na zajęciach tanecznych w przedszkolu bardzo dobre warunki do rozwijania swoich ukrytych umiejętności. Jednocześnie zajęcia te urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą. W związku z tym stajemy naprzeciw potrzebom przedszkolaków stwarzając dla tej grupy wiekowej specjalną ofertę zajęć tanecznych.

Zespół Taneczny ECHO:

Grupa istnieje od 2008 roku. W każdym sezonie w pięciu grupach Zespołu tańczy ok. 130 dzieci w wieku od 4 do 14 lat. ECHO reprezentuje Nasze miasto i region na licznych konkursach i turniejach tańca. Przez ostatnie 5 lat ECHO wywalczyło dla Bydgoszczy 199 nagród na podium. Zespół specjalizuje się w technice tańca klasycznego (baletu), jazzowego a także w stylach disco-dance i hip-hop. W czerwcu 2013 roku ECHO stworzyło autorskie przedstawienie „Czerwony Kapturek – wersja taneczna” wystawione na deskach Opery Nova w Bydgoszczy. Instruktorem Zespołu jest Pani Ewa Pawłowska – magister pedagogiki i dyplomowany instruktor tańca. Działalność Zespołu Tanecznego ECHO została nagrodzona Tytułem: MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW nadawanym przez Minister Edukacji Narodowej.

Program zajęć:

Uczymy się kroków podstawowych: – tańca klasycznego (baletu) – tańca jazzowego – tańca nowoczesnego: disco-dance i hip-hop – zabaw tanecznych na podstawienie tańców ludowych i tańca towarzyskiego

Wykonujemy podstawowe ćwiczenia rozciągające i gimnastyczne. Zajęcia urozmaicamy zabawami tanecznymi i improwizacjami ruchowymi. Program wzbogacamy o ćwiczenia i zabawy rytmiczne rozwijające poczucie rytmy i muzykalność u dzieci.

Nasze zajęcia rozwijają: – nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała – aktywność fizyczną dziecka – sprawność psychomotoryczną – koncentrację uwagi – spostrzegawczość – poczucie rytmy – współdziałanie w grupie – wyższą samoocenę – dyscyplinę wewnętrzną – pokonywanie nieśmiałości – wyzwalają pozytywne uczucia, przeżycia (śmiech, radość, zadowolenia, przyjemność)

Forma zajęć:

Zajęcia raz w tygodniu. 1 zajęcia trwają 30 min.

sekcja piłki nożnej

Zajęcia mają na celu pierwszy kontakt dziecka z wychowaniem fizycznym zarówno w ujęciu zabawy, zajęć sportowych jak i szerzej, w przygotowaniu dziecka pod względem mentalnym dowspółpracy w drużynie oraz wpojenia zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Regularna aktywność fizyczna od najmłodszych lat to nie tylko gwarancja dobrej kondycji i zdrowia. Współzawodnictwo, motywacja, systematyczność pracy, system wartości – dyscypliny sportowe uprawiane w grupie uczą dziecko szeregu ważnych umiejętności społecznych, nie do przecenienia w dorosłym już życiu. Dzieci uczą się od podstaw zasad sportowego trybu życia, zasad fair play, współzawodnictwa oraz współdziałania w grupie.

warsztaty plastyczne

Celem warsztatów plastycznych jest stymulowanie zdolności dziecka i kształtowanie jego twórczej osobowości; rozbudzanie wiary w siebie i własne możliwości, przy jednoczesnym wyciszaniu negatywnych emocji. Proces tworzenia jest źródłem radości i dobrego samopoczucia. Wybór technik plastycznych w znacznym procencie polega na pracy dłońmi. W programie ujętych jest wiele prac przestrzennych i z wykorzystaniem różnorodnych mas plastycznych. Dzięki dobraniu takiej formy zabawy dziecko pobudza swoją wrażliwość dotykową. Dbałość o sprawne rączki – masowanie opuszków palców jest istotnym elementem stymulacji mowy, sprzyja pobudzeniu koordynacji ruchowej.

plastyka na strone

zajęcia ogólnorozwojowe oparte na sztukach walki

„Karate służy do obrony, nie do ataku” – Gichin Funakoshi

Poprzez uczestnictwo w zajęciach karate dziecko wyraża swoje emocje, zainteresowanie, wyrabia poczucie własnej wartości i szacunek do innych. Zajęcia karate rozwijają dzieci w obszarze sfery fizycznej, zmysłowej i emocjonalnej. Wyzwalają nagromadzone napięcie, relaksują, korygują wady postawy oraz uczą dyscypliny i systematyczności.

Główne cele programu:

 • harmonijny rozwój organizmu (przez dobór odpowiednich środków wspomagających funkcjonowanie układu ruchowego, krążenia oddychania i systemu nerwowego),
 • kształtowanie aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka,
 • kształtowanie psychomotoryki,
 • kształtowanie zachowań utylitarnych,
 • kształtowanie osobowości,
 • integracja dzieci z różnych grup wiekowych,
 • podnoszenie własnej wartości,
 • korygowanie wad postawy.

kynoterapia oraz alpakoterapia

„Pies najlepszym przyjacielem człowieka” – okazuje się, że odpowiednio prowadzony, może mieć duży wpływ na poprawę ludzkiego samopoczucia i zdrowia.

Co daje kynoterapia? Nie od dziś wiadomo, że kontakt ze zwierzęciem ma na człowieka zbawienny wpływ. Psy szczególnie nadają się do działań terapeutycznych. Już samo przebywanie z psem powoduje poprawę samopoczucia, a jeśli kontakt ten jest odpowiednio planowany i monitorowany, może przynieść wiele korzyści:

 • poprawa ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej,
 • budowanie pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia,
 • usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji, nawiązywanie kontaktów ze światem, aktywizacja,
 • wspomaganie w rozwoju fizycznym i umysłowym,
 • naturalne wyciszenie, harmonia i równowaga psychiczna,
 • pomoc w zaburzeniach koncentracji uwagi,
 • wspomaganie rehabilitacji m.in. dzieci niewidomych, głuchoniemych, autystycznych, z upośledzeniem umysłowym i mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • socjalizacja człowieka i psa.

indywidualna terapia logopedyczna

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.” – Juliusz Słowacki

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą rozwoju jego osobowości, sprzyja łatwemu nawiązywaniu kontaktu słownego z otoczeniem, wpływa pozytywnie na samoocenę. Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat, dzięki umiejętności mówienia może wyrazić uczucia i spostrzeżenia. Rodzice i bliscy dzieci, którzy na co dzień z nimi rozmawiają i słyszą ich mowę, często bagatelizują kwestię wad wymowy. Tłumaczą zaburzenia mowy wiekiem dziecka („wyrośnie z tego”), cechami dziedzicznymi („jego brat też tak mówił i się nauczył”), czy potrzebami emocjonalnymi („chce na siebie zwrócić uwagę”). Tymczasem największe efekty przynosi terapia logopedyczna dziecka w wieku przedszkolnym, jest to najbardziej optymalny okres dla stymulowania sprawności komunikacyjnych dziecka. Wprawdzie wada wymowy istnieje, ale jest duża szansa na jej zniwelowanie. Mimo tego, że dziecko utrwaliło już nieprawidłową artykulację, jest w stanie zmodyfikować ją przy pomocy logopedy. Interwencja specjalisty może zapobiec pogłębianiu zaburzeń w komunikacji słownej. Oprócz kształtowania prawidłowej wymowy, zajęcia dziecka z logopedą rozbudzają chęci do mówienia, rozwijają słownik czynny i bierny, pomagają w doskonaleniu umiejętności poprawnego wypowiadania się. W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko do poradni specjalistycznej w celu wspomagania terapii.

ROBO-project-robotyka dla rozwoju dziecka

ROBOproject to coś więcej niż tylko projektowanie, budowanie i programowanie robotów. To przede wszystkim autorski program zajęć pozalekcyjnych przybliżających dzieciom takie dziedziny wiedzy jak mechanika, robotyka, elektronika, informatyka. Prezentowana przez nas forma zajęć pozwala przenieść dzieci w magiczny świat nauki. Pedagodzy nie mają wątpliwości – podczas zajęć z robotami dzieci przełamują swoją niechęć do matematyki i fizyki. To naszym zadaniem jest, aby oswoić najmłodszych z naukami ścisłymi i przybliżyć perspektywy zawodu inżyniera. Obserwacja i wykonywanie specjalnie przygotowanych zadań w towarzystwie rówieśników ma na celu wspomaganie rozwoju społeczno – komunikacyjnego dzieci, a co za tym idzie rozwój kompetencji kreatywnej dziecka podczas kursu w oparciu o zastosowane metody pracy indywidualnej oraz w grupie.

Wszystkie „imprezy okolicznościowe”, wycieczki, teatrzyki i koncerty realizowane są w ramach środków własnych przedszkola – brak ukrytych, dodatkowych kosztów.