Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia FB

Specjaliści

mgr Agnieszka Figiel-Sekulska – koordynator terapii, nauczyciel wspomagający

„Ukończyłam studia magisterskie pedagogiczne o specjalności Edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo oraz resocjalizacja a także podyplomowe w zakresie Wychowania przedszkolnego i Edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie kończę studia terapeutyczne z Integracji Sensorycznej.
Cały czas wzbogacam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach min. Metoda ruchu rozwijającego V. Scherborne, Metoda gimnastyki umysłu P. Dennisona, Metoda M. Ch. Knill, Pegagogika zabawy Klanza, Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz, metoda nauki czytania i pisania wg. Rocławskiego, Terapia behawioralna, diagnozowanie testem PEPR.
W kręgu moich ścisłych zainteresowań jest również terapia przy udziale zwierząt – animaloterapia. Jestem kynoterapeutą oraz hipnoterapeutą. Posiadam także kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej-o specjalności jazda konna.
Z Przedszkolem Niepublicznym „Skrzat” jestem związana od 1998 roku. Tutaj podjęłam swoją pierwszą pracę jako wychowawca – nauczyciel. Pracuję zawodowo od 20 lat. Ten czas poświęciłam na zdobywanie doświadczeń, gromadzenie pomocy dydaktycznych, wzbogacanie warsztatu pracy oraz nawiązywanie kontaktów w kraju i za granicą.
Zdobyta wiedza oraz doświadczenie pomagają mi w planowaniu i dopasowywaniu terapii zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci, które są pod opieką Naszego Przedszkola. Swoją pracę opieram na szczegółowej analizie opinii oraz orzeczeń, jak również wnikliwej obserwacji i diagnozie naszych przedszkolaków.
W pracy nauczyciela wspomagającego współdziałam dydaktycznie i wychowawczo z nauczycielami prowadzącymi grupę w której są dzieci wymagające mojego wsparcia. Nie obce są mi również zadania opiekuńcze. Dbam o komfort pobytu dzieci, poczucie bezpieczeństwa oraz realizację wszystkich potrzeb w miarę moich możliwości.”

 

mgr Anna Darmofalska – neurologopeda

„Na stanowisku logopedy pracuję od kilku lat. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika spec. logopedia, a także studia podyplomowe w zakresie neurologopedii. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach poszerzających moją wiedzę i umiejętności. Zdobyte wykształcenie pozwala mi wybierać skuteczne metody terapii, które dobieram indywidualnie do potrzeb dziecka. Zajęcia staram się prowadzić w miłej i przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Każdy nawet bardzo mały postęp w terapii logopedycznej przynosi mi ogromną radość i daje wiele satysfakcji. Prywatnie kocham muzykę i wszystko co jest z nią związane.”

 

mgr Danuta Łoś – logopeda

„Na stanowisku logopedy pracuję w naszej placówce już od wielu lat. Ukończyłam studia magisterskie – kierunek – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka oraz logopedii. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę i dotychczasowe umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych. Jako nauczyciel i logopeda zwracam szczególną uwagę na poprawną wymowę dzieci oraz ich swobodę wypowiadania się na różne tematy.

Oprócz indywidualnej terapii z dzieckiem prowadzę również grupowe zabawy logopedyczne pt. „Zabawy logopedyczne na wesoło” / w ramach realizacji programu autorskiego /. Jest to cykl zabaw usprawniający narządy artykulacyjne oraz utrwalający poprawną wymowę u dzieci w wieku przedszkolnym. Tego rodzaju zabawy przynoszą pozytywne efekty, a dzieci chętnie w nich uczestniczą, w myśl zasady, że uczymy się poprzez zabawę. Systematycznie też zamieszczam artykuły logopedyczne dla Rodziców w „Skrzacikowych Rozmaitościach” pod hasłem „Poradnik logopedyczny” do których czytania serdecznie zachęcam. Podczas zajęć logopedycznych stosuję atrakcyjne dla dzieci formy i metody pracy oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Każdy mały postęp w terapii, to wielki sukces dla dziecka i jego terapeuty.”

 

mgr Sławomir Harczenko – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny III stopnia

„W swojej pracy tworzę możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Terapię i edukację dzieci opieram na analizie behawioralnej wspierając się elementami Arteterapii, Metody Dobrego Startu, Integracji Sensorycznej oraz Metody Knillów. Dzieci zdobywają umiejętność koncentracji i wyciszenia poprzez zabawy z wykorzystaniem elementów Jogi, Gimnastyki Umysłu oraz Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Prywatnie lubię aktywnie spędzać czas. Interesuje się ogrodnictwem. Uprawiam jogę i zumbe, jeżdżę na rowerze i rolkach. Jestem zagorzałym fanem gier na PlayStation3. Podróżuję, odwiedzając europejskie parki rozrywki i aquaparki”.”

 

mgr Daria Denys – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny III stopnia

„Każde dziecko chce być zrozumiane i wspierane. Moim zadaniem jest wskazanie mu kierunku i wykorzystanie całego potencjału, dostrzeżenie i rozwijanie mocnych stron, a także budowanie poczucie bezpieczeństwa. Aktywność jaką organizuję dopasowuję do zainteresowań dziecka, aby razem ze mną chętnie poznawało świat.

Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji, a każdy uśmiech i okazane zaufanie to największa nagroda.”

 

mgr Aleksandra Michalska – fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej SI

„Jestem absolwentką kierunku fizjoterapia Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od początku mojej przygody z zawodem zajmuje się rehabilitacją dzieci.

Praca ta sprawia mi wiele radości oraz jest dużym wyzwaniem, dlatego od 7 lat staram się sprostać wymaganiom rodziców oraz dzieci i podnosić swoje kwalifikacje. Stale uczestniczę w szkoleniach oraz kursach, które umożliwiają mi jeszcze efektywniej wykonywać swoja zadania. W tym roku rozpoczęłam także pracę na wyższej uczelni ze studentami, aby podzielić się dotąd zebraną wiedzą i doświadczeniem. Moim głównym tematem zainteresowań zawodowych są zaburzenia integracji sensorycznej oraz rehabilitacja małych dzieci i niemowląt.”

 

mgr Ewa Staśkiewicz – terapeuta Integracji Sensorycznej SI, oligofrenopedagog

„Od przeszło 20 lat pracuję z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Mimo zebranego już doświadczenia, nieustająco rozwijam się, uczestnicząc w zjazdach, kursach i szkoleniach. Od kilku lat pracuję jako terapeuta Integracji Sensorycznej, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się ze studentami i praktykantami.”

 

mgr Elżbieta Januszyk – kynoterapeuta

„Całe swoje życie zawodowe poświęciłam pracy z dziećmi i sprawiało mi to wielką przyjemność. Sytuacja rodzinna spowodowała, że musiałam opuścić przedszkole i stawić czoła innym problemom. Z czasem jednak zaczęłam odczuwać pewien dyskomfort i stwierdziłam , że jeszcze mogę wygospodarować czas na połączenie swoich zainteresowań i robić to co lubiłam od zawsze. Odkąd pamiętam w moim życiu zawsze obecne były zwierzęta. Zauważyłam, że ich obecność, pozwala odkrywać w nas ukryte pokłady miłości i tolerancji. W związku z tym postanowiłam ,że resztę czasu przeznaczę na połączenie swoich pasji, a miłość do dzieci i zwierząt zaowocuje w pracy o nieco innym charakterze niż to było dotychczas.

Od dłuższego czasu prowadzę zajęcia wspomagające rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także spotkania ze zwierzętami, podczas których dzieci mają okazję do zabawy i poszerzania swojej wiedzy ogólnej. Aby móc pracować ze zwierzętami ukończyłam kurs kynoterapii i alpakoterapii w Niepublicznym Ośrodku Edukacji „ Adeptus” w Bydgoszczy. Uczestniczyłam w seminarium prowadzonym przez Sybille Klasing Mann dotyczącym behawioru alpak. Posiadam zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu kynoterapeuta oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z alpakoterapii. Posiadam dwie alpaki, które z powodzeniem przeszły test predyspozycji do pracy i cały czas prowadzę z nimi ćwiczenia pogłębiając ich socjalizację. Ponadto w zajęciach z dziećmi towarzyszy mi pies, który, posiada certyfikat„ Pies towarzyszący w terapii i edukacji” wydany przez Stowarzyszenie DOGrzać Serca. Zajęcia z dziećmi w towarzystwie alpak lub psa prowadzę wg programu autorskiego , w którym głównym motywatorem i atrakcją jest bezpośredni kontakt dziecka ze zwierzęciem. Program starałam się dostosować do treści aktualnie realizowanych przez przedszkole , a także do wybranych świąt i uroczystości . Prowadząc zajęcia dostosowuje je do możliwości dzieci , ale tak aby same mogły wykonać o „jeden kroczek do przodu”. Pies czy alpaka, jako nowy przyjaciel dziecka motywuje do działania i pokonywania trudności. Dziecko chętniej zapamiętuje treści zwłaszcza te , których bohaterami są lubiane przez nie zwierzęta .Obserwacja zachowania zwierząt, sposób spożywania przez nie pokarmu, wydawane odgłosy czy sposób w jaki się poruszają to świetna okazja do zaproszenia dzieci do zabaw logopedycznych, ruchowych czy manualnych. Dziecko ćwiczy więc uczestnicząc w zabawie ze zwierzęciem. Obecność zwierzęcia i włączenie go do zabawy daje możliwość stymulowania zmysłów i dostarcza pozytywnych emocji. Dziecko wycofane pokonuje z czasem swoją niechęć do kontaktu ze zwierzętami , łatwiej nawiązuje też relacje z rówieśnikami i budzi się poczucie własnej wartości. Podczas zajęć dokładam wszelkich starań aby dziecko miało możliwość odczuwania sukcesu i satysfakcji.”

 

mgr Violetta Skora – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny III stopnia

„Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika i studia podyplomowe
w zakresie oligofrenopedagogiki, a także III stopniowy kurs terapii behawioralnej. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej. Moją wiedzę i umiejętności wzbogaciłam kursami kwalifikacyjnymi i doskonalącymi, aby jak najefektowniej wspomagać rozwój dziecka (Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Knillów).
Moim zadaniem podczas pracy jest objęcie oddziaływaniem terapeutycznym dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia terapeutycznego, rewalidacyjnego i wychowawczego. Stosuję różnorodne metody terapii, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Wierzę, że każde dziecko jest wyjątkowe, tylko trzeba pomóc mu to odkryć. W każdej sytuacji staram się dostrzegać pozytywne strony, a jeśli coś się nie udaje, szukam innego sposobu na pokonanie trudności.”

 

mgr Maciej Łukowski – fizjoterapeuta

„Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Ukończyłem wiele kursów: Terapia manualna w obrębie tkanek miękkich, Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa Metoda McKenziego, PNF, Aku-Taping. Obecnie pracuję w Centrum Medycznym „Zachód”. Prowadzę gimnastykę ogólnorozwojową oraz indywidualną rehabilitację ruchową w wielu przedszkolach w Bydgoszczy.”